Psychoterapia dla dorosłych

Psychoterapia dla dorosłych


Psychoterapia prowadzona w nurcie psychodynamicznym jest odpowiednia praktycznie dla wszystkich potrzebujących leczenia metodami psychologicznymi.
Psychoterapia ta jest odpowiednia do leczenia osób cierpiących z powodu:

 • zaburzeń lękowych (np. napady paniki, stany lękowe, fobie),
 • zaburzeń depresyjnych,
 • innych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym, jak: natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne.
 • dolegliwości psychosomatycznych, np. bóle w klatce piersiowej, migreny, bóle żołądka,
 • zaburzeń osobowości, np. narcystyczne, borderline,
 • problemów ze snem,
 • zaburzeń jedzenia.


Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym jest ponadto odpowiednia dla osób cierpiących z powodu:

 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • braku satysfakcji z życia
 • trudności w relacjach partnerskich czy międzyludzkich,
 • trudności w utrzymaniu, stabilnych satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

 • Forma psychoterapii oraz jej odpowiednie techniki są dostosowywane przez psychoterapeutę do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Rozpoczęcie pracy psychoterapeutycznej poprzedzają trzy wstępne konsultacje o charakterze diagnostycznym, na podstawie których podejmowane są decyzje o podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego oraz o formie psychoterapii.