Psychoterapia dla młodzieży

Psychoterapia dla młodzieży

Dorastanie to etap przejściowy pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Następuje wówczas szereg przekształceń w całej strukturze życia u młodych ludzi. W ich życiu psychicznym pojawiają się niezrozumiałe i nie dające się ze sobą pogodzić sprzeczności. Poszukując swojej tożsamości młodzi ludzie mogą doświadczać narastających problemów natury psychicznej, przez co ich poszukiwania odbywają się w sposób chaotyczny, niezaplanowany i nieuświadomiony. Jest to okres wewnętrznego rozdarcia i narastających konfliktów z rodzicami. Zmiany na poziomie fizjologicznym nakładają się na zmiany w sferze psychicznej, obrazu samego siebie i otaczającej rzeczywistości.

Proces ten często wymaga wsparcia ze strony psychologów i psychoterapeutów. W ramach mojej praktyki oferuję pracę z problematyką typu:

 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość, niecierpliwość, nadpobudliwość, wewnętrzny niepokój,
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania,
 • zaburzenia zachowania (antyspołeczne i agresywne),depresje,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • obniżony nastrój i negatywizm,
 • myśli i próby samobójcze,
 • duża chwiejność emocjonalna, częsta zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości),
 • poczucie rutyny i nudy,
 • pierwsze, czasami trudne, przeżycia odrzucenia i zawodu,
 • zaburzenia jedzenia,
 • trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją).
 • natręctwa.