O mnie

O mnie

Jestem psychoterapeutą i socjoterapeutą, magistrem psychologii o specjalności psychologia kliniczna oraz magistrem pedagogiki o specjalności pedagogika pracy.

Specjalizuję się w indywidualnej psychoterapii dorosłych i młodzieży.

Jako psycholog i psychoterapueta kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Warsztat terapeutyczny rozwijam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Podejmuję także działania o wymiarze społecznym, na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży, dorosłych i seniorów, realizując projekty dla Urzędu Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu.